Podział projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

LOKALNE

Kwota na realizację projektów lokalnych została podzielona na 18 obszarów i jest sumą dwóch kwot:
a) Stałej - wynoszącej 50 tysięcy złotych na każdy obszar
b) Zmiennej - będącej iloczynem liczby mieszkańców danego obszaru (stan na dzień 30.12.2015 r.) i kwoty 12,37 zł.

OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec naszego miasta, zameldowany na pobyt stały lub czasowy

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

Projekt MBO może zgłosić każdy mieszkaniec naszego maista, zameldowany na pobyt stały lub czasowy, który na dzień składania wniosku nie ukończył 18 roku życia.

Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.04-30.04.2016
Weryfikacja pomysłów
01.05-14.07.2016
Ogłoszenie projektów
15.07.2016
Akcja promocyjna
18.07-02.09.2016
Głosowanie

05.09-18.09.2016
Ogłoszenie wyników
30.09.2016